Mateřská škola Formanská

I. etapa

Mateřská škola Formanská
Adresa: Na Vojtěšce 188, Újezd u Průhonic, Praha, Česká republika
Investor:Městská část Praha-Újezd
Projekt:2013-15
Realizace:2015-16
Náklady:30 000 000 CZKNavržená zástavba je řádková, pavilonová. Toto řešení vytváří prostorové působení odpovídající charakteru místa, zástavbě stávajícími rodinnými domy. Pavilony jsou dvoupodlažní a jsou natočeny svou kratší stranou do ulice. Jsou spojeny převážně přízemní ustupující hmotou. Tvar domu vytváří atrium, do kterého se objekt otevírá a naopak k okolnímu prostředí se částečně uzavírá a chrání se pohledově proti slunci a hluku. Tvarování celkových hmot a následně i dispoziční řešení, vychází ze dvou směrů - natočení. Tato natočení jsou základním kompozičním principem řešení. Pavilony jsou zvenku prolomeny nikami, které umožňují vnesení exteriéru - zeleně symbolicky až do interiéru. Atrium se zelení a terasou tento prvek přináší z druhé strany.

Členění domu na dva pavilony a přízemní podnož zároveň plně odpovídá dispozičnímu řešení. V pavilonech jsou umístěny třídy se zázemím. V přízemí je v kolmé podnoži umístěn celý provoz kuchyně se zázemím a prostory zázemí zaměstnanců. V této podnoži je rovněž situován hlavní a zadní vstup navazující na společnou chodbu se schodištěm. Do této chodby prolíná multifunkční sál i jídelna. Tyto prostory společně vytvářejí komunitní prostor, místo setkávání všech dětí, rodičů, učitelů atd.

Pavilony jsou obloženy dřevěnými latěmi s vynechanými mezerami. Latě na fasádách obrácených do okolí částečně přebíhají přes okenní otvory. Tím vytvářejí stínění a dům pohledově chrání. Spojovací hmota mezi pavilony je z omítkoviny. Okna jsou hliníková s přirozeným povrchem. Doplňkové ocelové konstrukce jsou žárově pozinkovány.
0 komentářů
přidat komentář