Novostavba objektu vzorkovny

v rámci rekonstrukce areálu Dřevo Trust a.s.

Novostavba objektu vzorkovny
Adresa: Jeremenkova 1169/10, Olomouc, Česká republika
Investor:Libor Toman, Dřevo Trust a.s.
Realizace:19.12.2012


Na začátku práce na projektu stála ještě původní vstupní administrativní budova na ulici Kaštanová s posledním přestárlým kaštanem. Původní haly z lícového zdiva byly uzpůsobeny pro zásobování vlečkou, koleje z nádraží byly přivedeny až na Kaštanovou ulici. Střechy hal, velkorozponové jemné ocelové nosníky, koleje kopíroval na stropě plech proti jiskrám z lokomotivy. Historický byl vstup z Kaštanové ulice. Ten dnešní sloužil jako vedlejší, pro vlečku. Manipulační plochy byly vydlážděny žulovými kostkami. Původně se jednalo o areál Otáhal - prodej oceli.
Pro další zdravý vývoj místa bylo nutné spící areál "rožnout".
Naproti kolejišti hlavního nádraží, které je tvoří celou jednu stranu ulice Jeremenkova, se nachází oblast s řadou kvalitních cihelných staveb z přelomu 19. století. Bývalá jatka, dnes obchodní dům Senimo, třípodlažní dům na Pasteurově ulici a obvodová zeď řešeného areálu s výrobními halami.
Tato uliční široká třída se vzrostlými stromy je však obsahově prázdná " výpadovka". Snaha o iniciační dům byla namístě.
Řešený areál se nachází mezi ulicemi Kaštanová a Jeremenkova.
Umístěním hlavního vstupu do areálu na Jeremenkovu ulici byl změněn orientační smysl areálu. Výhodou je snadnější dopravní obsluha, zviditelnění díky trase MHD, oživení pusté nesourodé části ulice.
V místě bez jasné urbanistické koncepce, tvořené jen z utilitárních hal, byl navržen dům s jasným tvarem. Orientační bod v půlce trasy Hlavní nádraží - Senimo.
Při rekonstrukci areálu jsme byli ovlivněni fascinací subtilní ocelovou konstrukcí hal a masivním obvodovým cihelným zdivem. Haly areálu měkce reagují na křivky bývalých vleček z hlavního nádraží. Minulost vlaků je zde znát i díky koncovému nárazníku těsně za průčelím haly do Kaštanové ulice.
Ve všech zachovaných prostorách byly provedeny nové podlahy, očištěna ocelová konstrukce a opravena střecha se světlíky. Do hal přišla nová barva, nové světlo. Vše může fungovat další desítky let.
Objekt vzorkovny je jediným novým domem. Areál byl bez hlavy. Bylo nutné vytvořit administrativní budovu s showroomem.
Nová stavba respektuje uliční čáru bytových domů a tím pokračuje v měřítku široké třídy.
Koncepce domu je založena na použití dnešních typických materiálů a konstrukčního řešení haly, tj. ocelová konstrukce opláštěná PUR panelem, a na užití jasných výrazových prostředků, tzn. architekturu tvoří silný tvar, prosvětlení a detail.
Čtvercový půdorys, to je symetrie na všechny strany. Snaha o dokonalý půdorys v živelně rostlém areálu podél vlečky. Jeden detail fasády se opakuje podél celého domu, všechny fasády jsou stejné. Inženýrský přístup.
Lesklý hladký objem konstrastuje s původními halami z lícového zdiva. Stavba má jedlově zelenou barvu. Tím je dosažen tmavý look. Je to frajer ve firemních barvách, který má na sebe upozornit. I svojí panelovou konstrukcí pláště kontrastuje objekt oproti okolním zděných budovám.
Tvarová slavnost domu je vytvořena podseknutím fasády. Dům má parter prosklený výlohami, kde jsou vidět štíhlé ocelové sloupy. Na nich je položena plná hmota s pásovým oknem určena pro administrativu.  Dráždivý moment břemene na subtilních podporách je podpořen šikminou, která se láme až v parapetu pásového okna patra. Skrze prosklený parter je ulice vtažena dovnitř areálu a naopak.
Interiér přízemní vzorkovny je neutrální, světlý, slouží jako pozadí pro vystavované zboží. V  patře jsou umístěny velkoprostorové kanceláře, kde dominuje pás světla skrze okna a bílé prostory jsou doplněny dřevem s výraznou kresbou. Hloubku objektu prosvětlují dva světlíky umístěné nad jádrem objektu, uprostřed administrativy se nachází  je velká zasedací místnost.
Novostavba vzorkovny je půdorysně napojena na původní haly. Zastavěná plocha je 500 m². V nové budově bude zaměstnáno 60 pracovníků. Celkové náklady činí cca 25 mil. korun.
Opravily se všechny haly, zpevnily se manipulačni plochy, spravily sítě a postavil se nový dům.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ječmen studio