Rodinný dům Horoměřice

Rodinný dům Horoměřice
Vznikající obytná zástavba na okraji obce, formovaná pokroucenými představami o tradiční architektuře (reprezentované komplikovanými seskupeními hmot s co nejdelším přesahem střech), byla obtížným urbanistickým kontextem k reflexi. Jistotu jsme proto hledali v čitelné formě čtvercového půdorysu a kompaktní hmoty, prolomené do intimní části zahrady s výhledem do vzdálené krajiny. Umístění na pozemku je tradiční a logické – rovnoběžně s uliční čárou, s vyváženou proporcí uliční a intimní části zahrady.

Nejvýraznějším prvkem střídmé jižní (uliční) fasády je záměrně zapuštěný vstup. Se soukromým prostorem zahrady, navazujícím přímo na volnou krajinu, je dům propojen v komponovaných průhledech tak, aby nebyl zbytečně otevřen na severní návětrnou stranu, ale přesto poskytoval výrazné optické propojení exteriéru s interiérem domu. Tento přístup zvýrazňuje i severozápadně orientovaná lodžie.

Dům má charakter městské vily. Přehledné dispoziční uspořádání skýtá flexibilitu využití, reagující na proměnlivé potřeby rodiny v průběhu času. Ústředním prvkem je hala se schodištěm, umožňující otočení funkční osy domu. Přízemí je uspořádáno kolmo k ulici. Od vstupu prostory gradují přes halu se schodištěm po obytný prostor s krbem a zahradou s výhledem do krajiny. Hala se schodištěm je světelným centrálním prostorem, který přes prosklenou stěnu východní fasády poskytuje světlo všem prostorám ze samého středu disposice. Obytný prostor je do haly otevřen prosklenou stěnou s pískovaným sklem a velkými třídílnými posuvnými dveřmi ze stejného materiálu. Patro je komponováno podél střední halové chodby se schodištěm. Z podélné haly je umožněn přístup do všech pokojů intimní části domu.

Dům tvoří konstrukční trojtrakt, provedený ze systémových cihelných bloků a keramobetonového stropu. Stanové zastřešení tvoří dřevěné sbíjené příhradové vazníky s pláštěm z titanzinkového plechu. Zateplení základní hmoty domu je kontaktní, se systémovou omítkou tmavě šedé barvy, prolamování hmoty domu je charakterizováno dřevěným obkladem. Výraz domu je založen na jeho tvarové a materiálové střídmosti (šedá omítka, dřevěný obklad a okna, titanzinková krytina). Řešení interiéru dává vyniknout proporcím prostoru, podpořených kombinací světlého dřeva a bílé malby. Důležitým prvkem jsou kvetoucí ovíjivé rostliny, které kromě dotvoření fasády přinášejí proměnlivý prvek, kontrastující s přísnou geometrií a střídmou barevností.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
krátká poznámka
Renča
30.07.09 12:18
děs běs
David Kučera
31.07.09 08:16
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ATELIER L