The Park - budova SO.01.06

budova SO.01.06

The Park - budova SO.01.06
Technologický park leží v těsné blízkosti dálnice. Dvanáct budov vytváří jeden organismus, který má řadu samostatně fungujících složek. Všechny objekty areálu se skutečně nacházejí v parku, jsou obklopeny přírodou a zároveň tvoří jakýsi „park technologií". Sadové úpravy mezi objekty prostupují dovnitř budov. Jedná se o projekt o celkové podlažní ploše 190 000 m2. Zhruba desetina objemu je realizovaná, další část ve výstavbě. V komplexu vyrostou vedle specializovaných pracovišť hotel, fitness centra, restaurace a kavárny. Mělo by zde vzniknout velmi racionální flexibilní pracovní prostředí s přírodními prvky, které dotvářejí pracoviště. Klient si nebude pronajímat jen čtvereční metry podlahy, ale i okolí a příjemný výhled z okna. Zaměstnanci budou moci strávit pracovní přestávku v kultivovaném prostředí mimo městský provoz. Předpokladem návrhu bylo, že Park bude poskytovat nejen kanceláře, ale i prostory využitelné jako laboratoře či výzkumná pracoviště, bude možné sdružovat vedení více společností. Na způsob Silicon Valley v USA by měl koncentrovat firmy zaměřené na určitý obor, které si navzájem jednak konkurují, jednak na sebe navazují. Vzniká tak určitá synergie, kdy lidé mohou cirkulovat v jednom rámcovém prostoru. Znají se mezi sebou a jejich vzájemný kontakt zkvalitňuje práci. Přitom Park nebude jen místem - vymezeným plotem - pro lidi zde pracující. Venkovní parkové plochy a všechna umělá jezera, močály, náměstí, ulice a atria budou otevřena širší veřejnosti. Budou je moci využívat i obyvatelé okolních sídlišť.

Kancelářská budova SO.01.06 se skládá ze dvou bloků, skleněné stěny a zimní zahrady. Kancelář Cigler Marani Architects vypracovala projekt pro stavební povolení, návrh budovy, výkresovou dokumentaci, zajišťovala stavební dohled pro investora a vybavení interiérů pro kokrétní nájemce.
0 komentářů
přidat komentář