Administrativní budova Slivenec

Administrativní budova Slivenec
Koncept vychází z prvotní představy vytvořit moderní, jednoduchou a dobře fungující budovu pro konkrétního investora. Stavba je koncipovaná jako třípatrová s vnitřními atrii, které opticky propojují jednotlivá patra. Okolo budovy jsou zelené plochy, vzrostlé stromy a vodní hladina. Všeobecně hraje zeleň v celém projektu významnou roli. Je součástí všech veřejných prostor, atrií a počítá se s ní i do interiéru za účelem vytvořit příjemné prostředí pro práci a dostat do prostor budovy maximum denního osvětlení. Nosná konstrukce budovy administrativy je navržena jako železobetonový skelet, na který bude následně navěšena hlavní skleněná statická fasáda s dvojskly opatřenými fólií kontrolující průchod sluneční energie. Druhá fasáda bude předsazená, dynamická, tvořena kovovými nebo potištěnými skleněnými lamelami. Lamely se budou automaticky natáčet podle polohy slunce a intenzity jeho záření. Ploché střechy budou osazeny solárními panely, betonovou dlažbou a extenzivní zelení. Budova jídelny bude ze dvou stran obložena dřevěným fasádním obkladem. Ze strany severní bude po celé délce prosklená.
0 comments
add comment

more buildings from ma3 architekti