Rodinný dům v Klepačově

Rodinný dům v Klepačově
Spolupráce:Martina Němcová
Project:2003
Completion:2004-07
Built Up Area:198 m2
Site Area:1800 m2
Built Up Space:1010 m3


foto: Tomáš Malý
Investor pro dům pečlivě vybral místo na hraně západního svahu nad Blanskem, s výhledem do Blanenského údolí, na severní straně s lesem a na jižní straně s loukou. Výhledy a průhledy domem do okolní přírody spojující dům s přírodním rámcem byly jednou z určujících prostorových koncepcí domu. Bohužel jižní louka byla v průběhu času postupně zastavěna nepříliš kvalitní satelitní zástavbou rodinných domů.
Jednoduchá kompozice dvou kolmo na sebe položených hmot vytvořila základní rozvrh domu. Příčně orientovaný bílý kvádr je osazen kolmo na podélnou zeď navrženou z lomového kamene, která vymezuje prostorově i výškově členěný obytný prostor. Součástí tohoto prostoru je i první místnost domu, do které se zvenku vstupuje – venkovní uzavřené atrium. Již z tohoto atria se otevírá průhled celým domem na Blanenskou kotlinu. Celý obytný prostor je ukončen převýšeným obývacím pokojem, vymezeným kromě zvýšené světlé výšky také celoskleněným zábradlím.
Vstup do horního patra je jednoramenným dřevěným schodištěm navrženým v interieru jako vícefunkční dřevěná krabička, z obou stran využitá jako úložný prostor nebo jako část kuchyně.
Horní ložnicové patro je navrženo tentokrát s příčným průhledem do lesa na sever a do krajiny na jih. Všechny obytné místnosti mají orientaci do zahrady s výhledem do údolí.
Kompozice oken není náhodná, každé okno má vlastní charakter, tvar a velikost, které jsou přizpůsobeny vnitřnímu prostoru, jeho funkci, orientaci a požadavku na výhledy nebo osvětlení. Zároveň všechna okna jsou mezi sebou v jednotném geometrickém modulu.
Dům má tři terasy – obytnou otevřenou do zahrady,  snídaňovou uzavřenou ve vstupním atriu a odpočinkovou na střeše obytného prostoru s bezkonkurenčním výhledem na zapadající slunce nad Blanskem.
Ing. arch. Tomáš Dvořák
0 comments
add comment

more buildings from Tomáš Dvořák architekti