O Plečnikovi

Příspěvky ke studiu, interpretaci a popularizaci jeho díla

eshop.author: Tomáš Valena
eshop.publisher: Národní památkový ústav
eshop.release_year: 2016
eshop.isbn: 978-80-905271-9-5
eshop.format: 23x28 cm, 264 stran, vázaná
eshop.language: czech
eshop.price: 589 eshop.czk
eshop.our_price: 500 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 454,55 eshop.czk)
  19.84 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 17,86 €)
eshop.avail: 2 eshop.pcs (eshop.expedition 5 eshop.expeditiondays)
 

Kniha, vycházející k 145. výročí narození a 60. výročí úmrtí fenomenálního architekta Jože Plečnika (1872–1957), obsahuje deset kapitol, které poskytují interpretaci Plečnikova díla především na Pražském hradě, v Lánech a ve slovinské Lublani. Rozsáhlá kniha obsahuje 450 ilustračních obrázků – současných snímků, plánků, dobových fotograficíh, autentických kreseb atd. Kniha není jen další položkou v řadě monografií o Plečnikovi, která by předkládala novou interpretaci celého jeho díla, nýbrž souborem esejů o dosud málo zpracovaných tématech.
Zvláštní pozornost je věnována vrcholu Plečnikova díla – jeho pražskému období. V knize je také poprvé dokumentována, svým způsobem jedinečná architektonická výstava in situ: Josip Plečnik – Architektura pro novou demokracii, realizovaná na Pražském hradě v roce 1996, na níž se významně podílel i autor knihy.

eshop.relatedProducts

 
0 comments
add comment