V Brně představují architekta, který dal Bratislavě moderní tvář

Publisher
ČTK
28.08.2019 14:55
Czech Republic

Brno

Fridrich Weinwurm

Brno - Dílo architekta Friedricha Weinwurma, který za první republiky dával Bratislavě modernější tvář, vystavují na brněnském hradě Špilberk. První expozici Weinwurmova díla v Česku připravilo Muzeum města Brna spolu se Slovenskou národní galerií. Potrvá do 3. listopadu.

"Výstava vizuálně poutavým způsobem představí návštěvníkům ideové a výrazové koncepty Weinwurmova díla," uvedl kurátor Jindřich Chatrný z Muzea města Brna.

Díky originální plánové dokumentaci návštěvníci poznají Weinwurmovu představu o architektuře Nové věcnosti, práci jeho architektonického ateliéru i způsob projektování. Dobové a aktuální fotografie srovnávají původní a současný stav objektů. Součástí výstavy na Špilberku jsou i modely.

Weinwurm pracoval například na komplexech Unitas a Nová doba, projektoval také obytné doby, třeba vilu Pfeffer. V Brně je spolu s kolegou Ignácem Vécseiem podepsán pod projektem bytového domu na nároží Cihlářské a Antonínské ulice.

"Weinwurmova pozornost se soustředila na dvě oblasti. V té první šlo o architektonickou formu, prostorové a funkční vztahy i konstrukční a technická řešení. Druhá souvisela se společenskou úlohou architektury - řešení bytové otázky nebo postavení rodiny či ženy v moderní společnosti," uvedla autorka výstavy Henrieta Moravčíková z Oddělení architektury Historického ústavu Slovenské akademie věd.

Weinwurma usiloval o racionálnost dispozice budov, stejně jako celkovou účelnost a funkčnost staveb, což se odráželo v typizovaném půdorysném řešení a v jednoduchých fasádách redukovaných na soustavu okenních otvorů v hladkých omítkových plochách. Nikdy ale nerezignoval na výtvarnou stránku.

Weinwurm se narodil v roce 1885 v židovské rodině v Borském Mikuláši. Studoval na technických univerzitách v Drážďanech a Berlíně. V roce 1915 přišel do konzervativní Bratislavy, kde dozníval historismus a pozdní secese. Po vzniku Československa se podílel na desítkách staveb. Za druhé světové války byl vzhledem ke svému původu pronásledovaný a internovaný, zmizel v roce 1942, patrně při pokusu o útěk přes hranice.

Více informací >
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Komentovaná prohlídka
archiweb.cz
10.09.19 03:27
show all comments

Related articles