Helena Jarošová : Estetické vnímání interiéru

Source
Galerie Jaroslava Fragnera v Praze
Publisher
Tisková zpráva
24.01.2018 10:40
Ve středu 24. ledna 2018 v 19:00 hodin se v Galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí 5a v Praze uskuteční přednáška Heleny Jarošové v rámci Estetika prostoru & Prostor estetiky II.

PhDr. Helena Jarošová

Estetické vnímání interiéru

Doktorka Jarošová se zabývá otázkami mimoumělecké estetiky (tělo, příroda, móda, design, gatronomie).
Pojetí soukromého obytného interiéru jako vnitřní krajiny, zón, scén a míst prostorových zátiší. Dovětek o příležitostných výzdobách.
V čem spočívá interakce člověka s jeho okolím, prostorem budovaným především pro uspokojení jeho potřeb? Estetický náhled na problematiku architektury umožní zamyslet se právě nad vztahem mezi člověkem a prostorem, který obývá. Tradičním úkolem architektury je naplňovat především praktické cíle, poskytovat ochranu a zázemí pro různé lidské činnosti a jednání, zároveň má ale funkci reprezentativní, duchovní či dekorativní. V dnešní době je estetika architektury spíše opomíjena, obě oblasti si ale mají mnoho co nabídnout: konkrétní sociální rozměr architektury a naopak abstraktnější hledisko estetiky.
Pořádá Galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci se spolkem Katharsis posluchačů estetiky FF UK.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles