Hybatelé architektury : Michal Škoda

O vystavování současného umění a architektury

Source
Pěstuj prostor
Publisher
Tisková zpráva
25.04.2018 09:25
Czech Republic

Pilsen

Ve druhém dílu přednáškové série věnované hybatelům české architektury vystoupí oceňovaný umělec a kurátor Michal Škoda, který již dvacet let vede Galerii současného umění a architektury Domu umění v Českých Budějovicích. Ve svém vystoupení, které se uskuteční 25. dubna 2018 od 18 hodin v malém sále Moving Station v Plzni, přiblíží způsob, jakým tato instituce zprostředkovává špičkovou domácí i zahraniční architekturu českému publiku.

Datum: 25. dubna 2018

Čas: 18:00 hodin
Místo: Moving Station, Koperníkova 56, Plzeň

Historie českobudějovického Domu umění sahá do poválečných let, její význam však překročil hranice regionu až v posledních dvou dekádách. Pod dramaturgickým vedením táborského rodáka Michala Škody, který se v roce 1998 stal jejím kurátorem, se z nevelké galerie stalo jedno z nejdůležitějších center domácí umělecké a v posledních letech především architektonické scény. Michal Škoda místní umělce postupně nahradil špičkami domácí umělecké scény (Adrienou Šimotovou, Stanislavem Kolíbalem, Jánem Mančuškou, Evou Koťátkovou či Dominikem Langem) i velkými jmény ze zahraničí (mezi ně patří například Mimmo Paladino, Bernd a Hilla Becherovi, Carsten Nicolai nebo Martin Creed).
Škodův setrvalý zájem o architekturu jej přivedl k uspořádání řady pozoruhodných architektonických výstav. Vedle předních českých architektů a kolektivů (Josef Pleskot, Miroslav Šik, Projektil architekti ad.) představil Michal Škoda v Českých Budějovicích i významné zahraniční tvůrce – Takeshiho Hosaku, RCR Arquitectes, Peza von Ellrichshausena, Giona Caminadu, Marte Marte Architects či studio Caruso St. John. Podobně jako výtvarné výstavy reagovaly i tyto prezentace na specifický prostor galerie, sestávající z pěti místností o celkové ploše 150 metrů čtverečních. Doposud největší pozornost vzbudila instalace známého českého architekta Jana Šépky, který v rámci své výstavy Vnímání v roce 2016 uzavřel barokní Samsonovu kašnu na českobudějovickém náměstí do intimního prostoru kruhového půdorysu a spojil ji dřevěnou lávkou s výstavním prostorem Domu umění. V posledních letech se nedílnou součástí galerijního programu staly i přednášky, zaměřené především na architekturu, a další edukační aktivity – zejména pořady pro děti a studenty či workshopy pro děti i rodiče.
Za svou kurátorskou činnost v Domě umění, díky níž se v Českých Budějovicích podařilo vybudovat významnou, prestižní galerii s mezinárodním renomé, Michal Škoda získal čestné uznání poroty soutěže Architekt roku 2016 a také jedno ze tří ocenění za výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu 2017. Právem proto může být označen za jednoho z hybatelů české architektury.
Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl z cyklu Hybatelé architektury se bude konat ve středu 9. května 2018 od 18:00 hod. v Papírně Plzeň. S přednáškou nazvanou Zlobivá a zlobící se architektura vystoupí přední český architekt a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Zdeněk Fránek.
Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles