Hybatelé architektury : Rostislav Švácha

Nová architektura nemá poškozovat historické prostředí, ale obohacovat je

Source
Pěstuj prostor, DEPO2015
Publisher
Tisková zpráva
18.05.2018 18:55
Czech Republic

Pilsen

V závěrečném dílu přednáškové série Hybatelé architektury, kterou připravuje plzeňský spolek Pěstuj prostor, vystoupí patrně nejvýznamnější český historik a teoretik architektury Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR. Ve své přednášce, která se uskuteční ve středu 23. května 2018 od 18 hodin v někdejším bytě Krausových (jednom z tzv. Loosových interiérů) v Plzni, poukáže na to, že nová architektura nemá historická sídla poškozovat, ale obohacovat je. Hledáním dobrých příkladů takového obohacování na území ČR se už patnáct let zabývá Cena Klubu Za starou Prahu. Profesor Švácha seznámí posluchače s jejími výsledky a vyloží kritéria, podle kterých Klub nové stavby v historickém kontextu posuzuje.

Dějiny Klubu Za starou Prahu sahají až do závěru předminulého století. Mezi předsedy Klubu patřila řada osobností české architektury i dějin umění – mezi jinými i architekti Jan Koula a Bohumil Hübschmann nebo historici umění Zdeněk Wirth a Vojtěch Birnbaum. Od svého založení
se Klub věnuje ochraně památek v Praze. Sleduje zejména případy, kdy jsou stavebními zásahy v Praze hrubě ohrožovány památky nebo městské panoráma, i kauzy, v nichž se investor snaží prosadit svůj záměr, který je v rozporu s odbornými památkovými posudky. V této činnosti mu pomáhá vysoká odbornost řady jeho členů v čele s Rostislavem Šváchou.

Kromě úsilí o záchranu cenných staveb starších i novějších (z poslední doby zmiňme například již neexistující rohový dům na Václavském náměstí od Bohumíra Kozáka nebo demolicí bezprostředně ohrožený soubor Trangasu) Klub veřejně působí i každoročním udělováním ceny za novostavbu v historickém prostředí. Cena se zrodila z nespokojenosti nad novými stavbami ve starých městech a z touhy definovat zásady dobrého vstupu nové architektury do historického kontextu. V posledních letech cenu zíslaly mj. realizace brněnského studia Burian & Křivinka nebo AP ateliéru Josefa Pleskota. Zatím posledním vítězem Ceny KZSP se letos stal objekt obecního úřadu a přilehlých veřejných prostor v Bílovicích nad Svitavou, realizovaný podle projektu Pavla Pekára (PP architects).

Dlouholetým předsedou poroty Ceny Klubu je právě profesor Švácha, mj. autor řady knih a studií, v nichž často nově interpretuje českou architekturu minulosti i současnosti, i početných překladů, kterými přinesl do tuzemského prostředí teoretické koncepty ze zahraničí. Z historiků architektury své generace se Rostislav Švácha vymyká kromě své erudice i pedagogického působení, v rámci něhož vychoval několik generací historiků architektury (vede katedru dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, přednáší na pražské AVU a studentům se věnuje i na FF UK), i aktivním vystupováním na záchranu českého architektonického dědictví.
 
Vstupné na akci je 50,- Kč. Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles