Hybatelé architektury : Věslav Michalik

Přednášky osobností, jež umějí „pohnout“ českou architekturou

Source
Pěstuj prostor, DEPO2015
Publisher
Tisková zpráva
09.04.2018 16:00
Czech Republic

Pilsen

Dolní Břežany, které prokazatelně existovaly již ve 14. století, leží jižně od Prahy, v těsném sousedství území hlavního města. V současné době patří mezi nejrychleji rostoucí obce na hraně pražské aglomerace. Zatímco v roce 1991 žilo na jejich území přibližně 1 000 lidí, v loňském roce dosáhl počet jejich obyvatel téměř 4 000. K prudkému rozvoji obce, který se stal součástí silného suburbanizačního „pohybu“ metropole, přispěla i nedávná výstavba dvou špičkových vědeckovýzkumných center zaměřených na laserovou techniku ELI Beamlines a HiLASE.
Věslav Michalik, který starostenskou funkci vykonává již od roku 2004, se však ve svém příspěvku soustředí na počiny, které přispěly k proměně obce na atraktivní místo pro život již dříve – zejména na nové centrum Dolních Břežan obklopené bytovými domy a maloobchodními prostory (2009) –, resp. jiným způsobem – například budovu základní umělecké školy (2015), nový hřbitov s navazující parkovou plochou (2016), či novou sportovní halu s tělocvičnou (2017). Ta byla provedena podle projektu studia sporadical, za nímž stojí mj. plzeňský architekt Aleš Kubalík.
Všechny zmíněné realizace dokládají úsilí vedení obce v čele se starostou o kultivaci veřejného prostoru a vznik kvalitní současné architektury. Je potěšitelné, že Dolní Břežany nejsou v tomto ohledu mezi obcemi v prostorovém zázemí Prahy zcela ojedinělé – několika vynikajícími architektonickými realizacemi z poslední doby se mohou pyšnit například Líbeznice, od roku 2010 vedené Martinem Kupkou.
Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl z cyklu Hybatelé architektury se uskuteční ve středu 25. dubna 2018 od 18:00 hod. v malém sále Moving Station. S přednáškou nazvanou O vystavování současného umění a architektury vystoupí umělec a kurátor Michal Škoda, který již dvacet let vede Galerii současného umění a architektury Domu umění v Českých Budějovicích.
Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles