Hybatelé architektury : Zdeněk Fránek

Zlobivá a zlobící se architektura

Source
Pěstuj prostor, DEPO2015
Publisher
Tisková zpráva
09.05.2018 19:10
Czech Republic

Pilsen

Zdeněk Fránek
Fránek Architects

Ve třetí části přednáškového cyklu se uskuteční 9. května 2018 v 18:00 hodin 2018 v Papírně Plzeň, Zahradní 2, kdy vystoupí přední český architekt a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Zdeněk Fránek. Ve své přednášce upozorní na schopnost architektury promlouvat vlastním jazykem. Jazyk architektury je podle něj proto třeba pečlivě volit, aby byl: 1/ srozumitelný a čitelný, 2/ pravdivý a vypovídající. Fránkova „zlobivá a zlobící se architektura“ je pak jednou z možností architektonického jazyka.
Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě nebo v předprodeji. Pořádá Pěstuj prostor, z. s. s podporou města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.

Facebooková události >
0 comments
add comment

Related articles