Igor Kovačević : Město pro lidi

úterý 29. května 2018, 17:00 hodin, Alšovo náměstí, Ostrava

Source
Sdílko Poruba
Publisher
Tisková zpráva
28.05.2018 22:15
Czech Republic

Ostrava

MOBA studio

Ne vždy musíme investovat obrovské částky, abychom se ve městě cítili lépe. Úspěšné příklady dočasných realizací představí architekt Igor Kovačević.
Série přednášek na Sdílku na téma veřejný prostor a architektura. Sdílko se výrazně zaměřuje i na tematiku veřejného prostoru. Návštěvníci tak budou moci navštívit šest debat s architekty, historiky nebo odborníky na veřejný prostor. Po celou dobu konání Sdílka bude také probíhat výstava mapující různé proměny Poruby.
Města dnešní doby vnímají, že je důležité nabízet svým obyvatelům maximálně atraktivní prostředí. Nechtějí být jen prostorem, ve kterém se člověk pohybuje, ale také místem, kde zůstává. Snaží se proto měnit svou podobu, ale časová náročnost takových kroků je nesmírná. Někdy ani není vhodné přijít s definitivním řešením a už jen krátkodobý experiment s prostorem může přinést cennou zkušenost a zároveň zážitek pro všechny.
Formy dočasného užívání veřejného prostoru, se kterými má sama Poruba zkušenost, představí místostarostka obvodu Zuzana Bajgarová. Architekt Igor Kovačević pak ukáže dva pražské projekty, za kterými stál - Magistrála = Nová Pražská Třída a Viadukt kreativní.

0 comments
add comment

Related articles