Miloš Ševčík: Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury

Estetika prostoru & Prostor estetiky

Source
Galerie Jaroslava Fragnera
Publisher
Tisková zpráva
20.03.2017 07:55
V úterý 21. března 2017 v 19:00 hodin se v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1 uskuteční přednáška PhDr. Miloše Ševčíka, Ph.D.: Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky.

Přednáška se bude zabývat Patočkovým pojetím vztahu prostoru jako primordiální architektury smyslových polí a jejích afektivních a personálních polarit k hmotné architektuře. Poukáže na to, že Patočkově pojetí představuje hmotná architektura, s níž je neodmyslitelně spojena dualita vnitřku a vnějšku, rozvinutí ontologických daností primordiální architektury.

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval studium oborů estetika a filozofie (1998 Mgr.) a později také postgraduální studium oboru estetika (2003 Ph.D., 2004 PhDr.). Od roku 1999 byl zaměstnán na Katedře estetiky FF UK jako asistent a od roku 2004 zde pracuje jako odborný asistent, od roku 2012 je vedoucím katedry estetiky FF UK. Od roku 2004 pracuje jako odborný asistent také na Katedře filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Miloš Ševčík absolvoval zahraniční pobyty na Universität des Saarlandes (2000) a na Universidade de Coimbra (2001). Zabývá se estetikou 20. století a zaměřuje se převážně na francouzskou jazykovou oblast (Bergson, Lévinas).

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles