Moi et LeC - jarní přednáškový cyklus o Le Corbusierovi

Source
FA VUT, Brno
Publisher
Tisková zpráva
21.02.2018 08:00
Czech Republic

Brno

V průběhu letního semestru se na FA VUT v Brně každou středu odpoledne uskuteční v místnosti B510 přednáškový cyklus "Moi et LeC", kde se budou k Le Corbusierově tvorbě vyjadřovat přední čeští odborníci, pro které se LeC stal srdeční záležitostí.

21.2. Petr Šmídek /publicista/ FA VUT
Le Corbusier před Le Corbusierem

28.2. Vladimír Šlapeta /historik/ FA VUT
Le Corbusierovy návštěvy Československa

14.3. Jiří Tourek /filosof/ FF UK
Le Corbusier, mýtus Mediteránu a my dnes

21.3. Zdeněk Makovský /architekt a sochař/
Le Corbusierova kresba

28.3. Martin Flašar /muzikolog/ FF MU
Le C a hudba

4.4. Marie Gelová a Klára Stachová /krajinné architektky/

5.4. Jan Hanák /kněz/ Brněnské biskupství
Duchovní aspekty pozdní tvorby Le C

11.4. Filip Šenk /historik/ FUA TUL

16. - 21.4. Cesta za Korbíkem 2018 /D, F, CH/

25.4. Petr Vorlík /historik/ FA ČVUT
Ad hoc situace, improvizace, otisky reality a vnějších procesů v díle Le C

26.4. Patrik Líbal /historik/ FF UK
Antické inspirace Le C

9.5. Slávka Ferenčuhová /socioložka/ FSS MUNI
Sociologický dopad Le Corbusierových staveb

16.5. Marie Davidová /environmentalistka/ FUA TUL
Breathing Walls

21.5. Patrik Hábl /malíř/ VŠUP
Malba jakou nedílná součást stavby

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles