Slavomíra Ferenčuhová : Sociologický dopad Le Corbusierových staveb

Source
FA VUT, Brno
Publisher
Tisková zpráva
09.05.2018 12:00
Czech Republic

Brno

Ve středu 9. května 2018 od 17:00 hodin se v místnosti B510 na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5 uskuteční přednáška socioložky Slavomíry Ferenčuhové z FSS MUNI, která se zamyslí nad tím, jak sociologie, zejména sociologie města, reagovala na Le Corbusierovu práci, a jak se jeho modernistické vize staly pro sociology příkladem expertního plánování a prostorového determinismu - tedy snahy ovlivňovat sociální život pomocí formování prostoru.

Le Corbusier svými návrhy modernistických rodinných domů nově definoval každodenní procesy rodin. Svými meziválečnými vizemi měst chtěl určovat chod milionových společností a ve druhé polovině minulého století se mu podařilo v indickém Čandígarhu jeden urbanistický záměr také zrealizovat. Le Corbusier se pomocí “moduloru“ snažil o definici ideálního člověka pro svoje “stoje na bydlení“. Slavomíra Ferenčuhová se pokusí odhalit, jak se vše promítlo do životů uživatelů Le Corbusierových staveb a jeho vize dodnes působí na dnešní společnost.


Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. vystudovala sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (1999-2002 BSP, 2002-04 MSP, 2004-10 DSP), kde v současnosti působí jako odborná asistentka a věnuje se výuce sociologie města a urbánních studií. Zároveň také pracuje pro Sociologický ústav AV ČR, v oddělení "Lokální a regionální studia".

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles