Architekt Miroslav Řepa oslavil 90. narozeniny

Publisher
ČTK
24.02.2020 18:05
Miroslav Řepa

Praha – Architekt Miroslav Řepa, který 24. února oslaví 90. narozeniny, je autorem či spoluautorem československých pavilonů na světových výstavách Expo 1967 a 1970. Byl rovněž technickým ředitelem pavilonu na Expo v Seville v roce 1992. Podílel se mimo jiné také na rekonstrukcích Národního a Stavovského divadla v Praze a divadla v Pardubicích. Spolu se svým otcem Karlem Řepou jsou autory projektu Městského divadla ve Zlíně.


Rodák z Pardubic (1930) studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze (1953). Poté byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze (1958). Po ukončení studií krátce spolupracoval s otcem. Zkušenosti Řepa získával jako projektant ve Vojenském projektovém ústavu v Pardubicích, později v Krajském projektovém ústavu ve Zlíně, kde působil do roku 1961.

Řepa se úspěšně věnoval i výstavním aktivitám. V roce 1993 jej Správa Pražského hradu vyzvala, aby jako kurátor zrealizoval výstavu slovinského architekta Josipa Plečnika, později přenesenou do dalších měst ve světě (jedním z Plečnikových žáků byl přitom i Karel Řepa, který navrhl řadu staveb v Pardubicích, například vlakové nádraží). Následně byl Miroslav Řepa jmenován hlavním kurátorem ojedinělé výstavy Deset století architektury v areálu Hradu.

V roce 2015 získal cenu za celoživotní dílo od Obce architektů.
0 comments
add comment