Brno chce spolutvořit studii pro aktualizaci územního plánu kraje

Zdroj
Zdeněk Meitner
Vložil
ČTK
13.02.2017 13:50
Brno

Brno - Brno chce po Jihomoravském kraji, aby přizval město k tvorbě studie, jež má odpovědět na to, kudy povedou významné dopravní tahy v Brně a v okolí. Krajské zásady územního rozvoje, schválené loni, nechaly část kraje nedořešenou. Studie bude podkladem pro jejich aktualizaci. Brno klade požadavky na maximální ochranu obyvatel před nepříznivými zdravotními vlivy dopravních staveb, vyplývá z radou schváleného dokumentu, který dnes ČTK poskytl náměstek primátora Martin Ander (SZ).


Až budou zásady aktualizované, je teprve možné připravovat klíčové dopravní stavby. Jde hlavně o dálnici D43 od Brna na sever, rozšíření dálnice D1 okolo Brna a vyřešení silniční sítě na jih od Brna. Počítá se s tím, že studie by měla být hotová tak, aby nejpozději v roce 2020 byly zásady územního rozvoje aktualizované.

Trasa D43 je sporná. Brno chce, aby se posoudily varianty a vybrala se nejvhodnější. "Aby se pak mohla studie stát relevantním podkladem pro zpracování územního plánu Brna," píše městská rada. Dálnice na sever má vést od dálnice D1 buď ve stopě válečného projektu tzv. Hitlerovy dálnice, tedy přes Brno a Brněnskou přehradu, nebo západněji Boskovickou brázdou.

Otázkou je i dálniční síť na jihu Brna, kde se stýkají D1, D2, D52. "Napojení těchto dálnic je třeba prověřit tak, aby se našlo co nejvhodnější a nejefektivnější řešení s co nejmenšími dopady na životní prostředí a zdraví lidí, a maximálně využít současné komunikace," žádá Brno.

Počítá se i s rozšířením dálnice D1 okolo Brna. Proto město žádá, aby se prověřilo, zda by to nešlo pomocí kolektorů, tedy samostatných pásů. Zároveň má studie stanovit podmiňující investice pro rozšíření D1, aby se minimalizovaly škodlivé vlivy na okolí.

Brno si také vyžádalo, aby každou dokončenou etapu studie mohlo probrat jak v radě města, tak s městskými částmi.

Jihomoravský kraj byl loni poslední ze všech krajů při schvalování zásad územního rorvoje. Kvůli tomu nebylo možné připravovat klíčové dopravní stavby.
0 komentářů
přidat komentář

Související články