Pěší zóna Trutnov

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž

Vyhlašovatel
Město Trutnov

Místo konání
T, T

Termín vyhlášení
03.7.2018

Termín odevzdání
st 04.7.2018 12:00

Termín výsledků
30.7.2018

Odkaz
zakazky.trutnov.cz ...
Soutěže

Petr Hrůša
Tomasz Mikołaj Konior
Architekti Hrůša & spol., Ateliér BrnoVložil
Jan Kratochvíl
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na řešení pěší zóny v ulici Horská v Trutnově. Návrh by se měl stát koncepčním podkladem, na jehož základě bude zadána zakázka na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prácí, dohledu nad jejich provedením a uvedením předmětné stavby do užívání.
Návrh by měl kompozičně, architektonicky i výtvarně zdůraznit propojení historického Krakonošova náměstí a nového náměstí Republiky. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti zadavatele

Porota
Ing. arch. Bohumír Prokop
Ing. Hana Horynová (místostarostka)
Ing. arch. Michal Rosa
Ing. arch. Bohumír Prokop
Ing. arch. František Křelina
Ing. arch. Michaela Chvojková

Ceny
1. cena - 180 000 Kč
2. cena - 100 000 Kč
3. cena - 70 000 Kč
odměny - 100 000 Kč
0 komentářů
přidat komentář

Související články