Monika Platzer: Cold War and Architecture - přednáška v galerii VI PER

The Competing Forces that Reshaped Austria after 1945

Zdroj
Galerie VI PER
Vložil
Tisková zpráva
10.02.2020 06:30
Přednášky

Praha

Karlín

Galerie VI PER Vás zve na přednášku Moniky Platzer.
Po osvobození Rakouska na jaře 1945 a zabrání území čtyřmi vítěznými mocnostmi – Velkou Británií, Francií, USA a Sovětským svazem – se Vídeň stala ústředním jevištěm studené války. Na rozdíl od Německa není Rakousko v období studené války obecně vnímáno jako kolbiště politizované debaty o architektuře. Během období své okupace se Rakousko proměnilo z autoritářského vládního systému v demokratickou spotřební společnost. Po osvobození spojeneckými jednotkami přinesla každá ze čtyř okupačních sil do této země svůj vlastní rozmanitý kulturní program. Velká Británie, Francie, Spojené státy a Sovětský svaz využívaly výstavy architektury jako platformu pro kulturní, ideologický, ekonomický a technologický transfer. Vystavená architektonická díla a doprovodný diskurz se staly nástroji „vzdělávacího programu" pro tvorbu nového světového a společenského řádu, který odrážel globální soupeření studené války.
Kulturně-politická opatření vítězů se stala katalyzátorem jejich ideologického smýšlení. Výzkum kulturních kampaní všech čtyř okupujících mocností odhaluje jejich odlišné přístupy. Vedle příslušných politických zájmů spojeneckých sil byly jejich kulturní aktivity zaměřené na ovlivňování různých cílových skupin. Tato opatření se nicméně střetávala s místními tradicemi, heterogenními zájmovými skupinami a sítěmi, které využívaly kulturní transfer a konfliktní potenciál studené války ke svému vlastnímu profesnímu rozvoji.
Přednáška je výzvou k zakotvení nadnárodního pohledu na národní narativy, který by zdůraznil potřebu přeměnit kánon pohledu na poválečnou historii architektury.
Monika Platzer vystudovala dějiny umění na vídeňské univerzitě. Působí jako kurátorka Architekturzentrum Wien (AzW) a vedoucí zdejšího sbírkového oddělení. Zaměření jejího výzkumu: kulturní historie 20. století. K jejím zkušenostem patří rovněž mezinárodní kurátorská činnost u předních institucí, jako jsou Kanadské centrum architektury (CCA) či Getty Research Institute (GRI). Mezi výstavy, které připravila, patří: 'Vienna. The Pearl of the Reich.' Planning for Hitler (2005); a_show: Austrian Architecture in the 20th and 21st Centuries (AzW, stálá expozice); Lessons from Bernard Rudolfsky (2007–2008); Kinetism. Vienna Discovers the Avant-Garde (2006); a Shaping the Great City: Modern Architecture in Central Europe 1890–1937 (1999–2001). Monika Platzer vyučuje na vídeňské univerzitě a na Technické univerzitě Vídeň; je redaktorkou časopisu icamprint, vydávaného Mezinárodní konfederací architektonických muzeí. V roce 2014 byla hostující stipendistkou Centra pro evropská studia na Harvardově univerzitě. Její současný výzkum se zaměřuje na nadnárodní historii architektury.
0 komentářů
přidat komentář

Související články