19. ročník Přehlídky diplomových prací 2018 - podání přihlášek

Zdroj
Tereza Zemanová, ČKA
Vložil
Tisková zpráva
24.05.2018 21:30
Lukáš Brom
Ida Chuchlíková
Pavel Pijáček
Vojtěch Kaas

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila další ročník své již tradiční akce, Přehlídky diplomových prací. Jejím cílem je porovnání úrovně kvality výuky na českých vysokých školách zaměřených na architekturu, zvyšování standardu architektonického školství  v neposlední řadě propagace architektury směrem k široké veřejnosti.

Předmětem soutěže jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů 
na vysokých školách v akademickém roce 2017/2018. Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi, kteří 
v příslušném období úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném 
na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeném ČKA na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

Do letošního ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit do 18. července 2018. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se soutěžní dokumentací je třeba doručit do Kanceláře ČKA v Praze nebo v Brně, a to elektronicky, poštou nebo osobně. Účast na soutěžní přehlídce není spojena s žádnými finančními náklady, tisk soutěžních panelů zajišťuje ČKA.

V porotě letos opět usednou přední odborníci nejen z řad autorizovaných architektů - Tomáš Bezpalec, Lukáš Brom, Ida Chuchlíkova, Vojtěch Kaas a Pavel Pijáček.

Celková výše odměn pro oceněné dosáhne částky 50 000 Kč (Hlavní cena - Cena společnosti Olympus -25 000 Kč, druhá cena - 15 000 Kč a třetí cena - 10 000 Kč). Diplomanti si odnesou i další lákavé ceny. Jako každý rok bude dále udělena Zvláštní cena Českých center. Ta vítězi soutěže poskytne týdenní rezidenční stáž v jednom z evropských Českých center. Udělena bude rovněž Zvláštní cena společnosti Cegra, která výherci poskytne licenci k užívání softwaru ArchiCAD. 

Harmonogram 19. Přehlídky diplomových prací:
- přihlášení do soutěžní přehlídky + odevzdání soutěžní dokumentace: od 23. 5. 2018 do 18. 7. 2018
- zasedání odborné poroty: srpen 2018
- vyhlášení výsledků: říjen 2018

Virtuální prohlídka předchozích ročníků je k dispozici na www.diplomy.cz, další informace 
o Přehlídce diplomových prací najdete na webu ČKA.
0 komentářů
přidat komentář

Související články