Soutěž na změnu kontextu sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli

Zdroj
Město Litomyšl
Vložil
Jana Kořínková
23.04.2018 08:45

Co bude se sochou Zdeňka Nejedlého? Je správné, že socha tohoto muže v nadživotní velikosti stojí před první základní školou? Tyto a další podobné otázky si v uplynulých měsících pokládala nemalá část Litomyšlanů a socha odhalená v roce 1978 se stala centrem vášnivých debat.

Někteří navrhovali její odstranění, jiní přestěhování, další si přáli ji ponechat jako historické memento. Jak bylo z reakcí patrné, ani umístění vysvětlující tabulky k soše krátce po sametové revoluci nepovažuje část obyvatel za dostatečnou tečku za minulostí. Tabulka s textem historika Milana Skřivánka „…Zdeněk Nejedlý /1878–1962/ rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré, zavrhuje špatné jeho skutky“ podle kritiků dostatečně nereflektuje to, že Zdeněk Nejedlý byl významným historikem, muzikologem, organizátorem kulturních akcí, ale rovněž vysokým politikem a komunistickým ministrem, jenž se aktivně podílel na směřování naší vlasti v 50. letech minulého století. Z těchto důvodů, a po debatách s kritiky i zastánci umístění tohoto uměleckého díla, radní schválili vyhlášení veřejné výtvarné soutěže o návrh na přeměnu místa u sochy.

V zadání soutěže je jasně uvedeno, že umělci nesmí nijak zasahovat do stávající sochy. Bronzové dílo od Jana Hány bude zachováno. Má totiž připomínat dobu, jíž byl Zdeněk Nejedlý jedním z reprezentantů. Umělci by teď měli oslavnou sochu doplnit a vytvořit nové místo připomínající období od roku 1948 do roku 1989 například formou důstojného mementa doby, na kterou se nesmí zapomínat. Dílo by mělo připomínat, jak důležité je udržovat společnost na demokratických a mravních principech, a mělo by „hovořit“ o nebezpečí moci a kultu jedince. Umělci mohou popustit uzdu fantazii, protože do soutěže mohou nominovat záměr realizovaný jakýmikoliv způsoby, prostředky a médii.

Vybrané umělecké dílo by se mělo stát trvalou součástí dané lokality a od jeho umístění si radní slibují i to, že existence dvou uměleckých děl, jež z různých úhlů pohledu reflektují totalitu, zaujme mladou generaci a žáci budou o tomto tématu přemýšlet. Velikost díla ani způsob pojetí nejsou v soutěži přesně specifikovány, jedinými omezeními jsou prostor u sochy, do nějž se nové dílo musí vejít, a požadavek na trvanlivost a odolnost díla vůči klimatu. První kolo soutěže skončí 31. srpna 2018.

V odborné komisi nechybí historici, umělci, architekti, ale i zástupce Konfederace politických vězňů. Její členové pak vyberou postupující projekty do druhého kola.

Podmínky soutěže najdete na webu:

https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=vyberova_rizeni&akce=detail&id=1522149798597

0 komentářů
přidat komentář

Související články