Praha vyhlásila soutěž na proměnu Vítězného náměstí

Zdroj
IPR Praha
Vložil
Tisková zpráva
16.05.2018 15:30
Rada HMP pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou urbanistické soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí. Řešit by se mělo nejen zlepšení kvality života zdejších obyvatel, ale také dopravní situace.

Současný stav jednoho z největších a nejmonumentálnějších náměstí v Praze neodpovídá jeho významu. Navrhované členění plochy náměstí při dnešním dopravním zatížení není z pohledu kvality veřejného prostranství, ani z pohledu funkčnosti dopravní křižovatky ideální. Otevření Tunelového komplexu Blanka, bez zprovoznění komunikace Evropská – Svatovítská („KES“) v minulém roce zhoršilo dopravní zatížení Vítězného náměstí a přilehlých komunikací.

Z těchto důvodů jmenovala Rada HMP pracovní skupinu ve složení: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, náměstkyně primátorky Petra Kolínská, náměstek primátorky Petr Dolínek, starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář, radní Prahy 6 Eva Smutná, radní Prahy 6 Martin Polách, architekt Petr Hlaváček, Prorektor VŠCHT Milan Pospíšil, děkan FA ČVUT Ladislav Lábus, dopravní specialista Jan Špilar, architekt IPR Praha Marek Kopeć a architekt Štěpán Toman. Pracovní skupina pomohla definovat řešené území soutěže, základ předmětu soutěže a požadavků na jeho řešení. Tato doporučení budou stěžejní pro připravovanou urbanistickou soutěž o návrh.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh by měl navrátit náměstí jeho uživatelům. Předmětem řešení je návrh veřejných prostranství ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících pozemků.

Specifikace

Porota složená z odborníků a závislých zástupců vybere nejlepší návrhy, které postoupí do druhého kola. V druhém kole pak budou vybrány a oceněny nejvhodnější návrhy.
  • Veřejná dvoukolová architektonicko-urbanistická soutěž
  • Zadavatelem soutěže a zpracovatelem soutěžních podmínek je IPR Praha
  • Investorem následné realizace je MHMP

Orientační termíny

#?-:nbsp;

  • Vyhlášení 1. kola na profilu zadavatele: 20. 4. 2018 
  • Odevzdání návrhů v 1. kole: 26. 6. 2018
  • Předpokládaný termín vyhlášení 2. kola: začátek sprna 2018

Ceny a odměny

#?-:nbsp;

Výše cen a odměn soutěže je stanovena na 3 280 000,- Kč bez DPH.

Dokumenty a zadání

#?-:nbsp;

Veškeré materiály týkající se jednacího řízení včetně technického zadání naleznete zde.0 komentářů
přidat komentář