Architekt Friedrich Weinwurm : Nová cesta - závěrečný program

Zdroj
Ladislava Gnacková, SNG
Vložil
Tisková zpráva
17.05.2018 09:10
Slovensko

Bratislava

Fridrich Weinwurm

Radi by sme Vám pripomenuli, že túto nedeľu 20. mája 2018 končí naša výstava Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta. V posledný týždeň trvania výstavy je pripravený bohatý sprievodný program:

Štvrtok, 17. 5. | 18.00
Prednáška v anglickom jazyku:
Židovskí klienti a architekti, viedenský modernizmus a sociológia estetiky

Prednáška Dr. Elany Shapiry, historičky umenia a dizajnu z Design History and Theory (University of Aplied Arts Vienna) skúma dedičstvo viedenského modernizmu z nových kultúrnych a sociologických perspektív – prehodnotením úlohy židovských patrónov a architektov pri formovaní revolučnej architektúry a dizajnu na začiatku 20. storočia.
Vstupné: 2 €

Lecture in English language:
Jewish Clients and Architects, Viennese Modernism and the Sociology of Aesthetics

The lecture by Dr. Elana Shapira, an art and design historian from Design History and Theory (University of Aplied Arts Vienna) examines the heritage of Viennese modernism from new cultural and sociological perspectives by reconsidering the role of Jewish patrons and architects in contributing to the formation of revolutionary architecture and design language in the early 20th century.
Admission: 2 €

Sobota, 19. 5. | 19.00
Noc múzeí a galérií v SNG
Kurátorský fokus: Henrieta Moravčíková & Friedrich Weinwurm

Ako sa nájdu bádateľ a objekt jeho záujmu? Prečo sú niektorí autori či témy viac a iní menej prítomní v architektonickej historiografii? Čo podmieňuje spôsob a podobu interpretácie architektonického diela? Záverečný kurátorský výklad Henriety Moravčíkovej priblíži okolnosti vzniku výstavy, monografiu aj výskum, ktorý ju sprevádzal.
Vstup voľný / 2 € v rámci Noci múzeí a galérií v prvej navštívenej inštitúcii

Nedeľa, 20. 5. | 15.00
Siesta v galérii: Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Nedeľný lektorský výklad naposledy prevedie výstavou Friedricha Weinwurma, najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku. Priblíži jeho dielo i úvahy o úlohe architektúry. 
Vstup voľný

Viac o výstave na webe SNG.

0 komentářů
přidat komentář

Související články