Tham & Videgård Arkitekter – in Detail - pozvánka na přednášku a vernisáž v ČB

Zdroj
Dům umění České Budějovice
Vložil
Tisková zpráva
03.05.2018 07:40
České Budějovice

Bolle Tham
Martin Videgård
Tham & Videgård Arkitekter

Termín: 04.05. – 03.06.2018
Vernisáž:
03.05.2018 19:00
Kurátor:
Michal Škoda
Přednáška autorů:
ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 17:00 hod  – Studentský kostel sv. Rodiny – ul. Karla IV. 22, České Budějovice

Jako první letošní architektonickou výstavu jsme připravili projekt švédského atelieru Tham & Videgård.
Jedná se o progresivní ateliér, jehož tvorba se vyznačuje velice citlivým přístupem v rámci kontextu místa a specifických podmínek daných projektů. Typické je pro Tham & Videgård aktivní zapojování se do celého procesu, od vývoje prvotních návrhů až po dohled na místě samotné stavby.
Ve svém přístupu k architektuře autoři usilují o co nejširší záběr; v rámci procesu analyzují a integrují všechny praktické, teoretické, společenské otázky a rovněž otázky životního prostředí. Je-li potřeba a odpovídá-li to dané situaci, využívají Tham s Videgårdem celé sítě externích poradců z různých oborů. Takovéto využití doplňujících zdrojů zajišťuje, aby se všechny projekty vypořádaly s opravdovými výzvami, a tak optimálně využily všech příležitostí, které tímto způsobem nabízejí.
Ateliér Tham & Videgård sídlí ve Stockholmu a řídí jej jeho zakladatelé a hlavní architekti Bolle Tham (nar. 1970) and Martin Videgård (nar. 1968). Od samého počátku v roce 1999 jejich praxe přitahovala pozornost svým experimentálním přístupem a inovativními pracemi. Projekty ateliéru Tham & Videgård získaly několik národních a mezinárodních cen a dvakrát získaly cenu Kaspera Salina za nejlepší novou architekturu ve Švédsku. Mezi jejich hlavní díla patří nová Škola architektury v Královském institutu technologie (KTH), Kalmarovo muzeum umění, švédské Muzeum moderního umění (Moderna Museet Malmö), obytný komplex Västra Kajen v Jönköping, obchodní dům v Uppsala a také Creek House a Mirrorcube pro „stromový hotel“ Tree Hotel v Harads.
Bolle Tham a Martin Videgård jsou členy Švédské královské akademie umění a přednášejí a vyučují na školách pro architekty ve Švédsku i v zahraničí. V letech 2014-2015 působili jako hostující profesoři na PBSA (Peter Behrens School of Architecture) v Düsseldorfu. V roce 2017 publikoval prestižní architektonický časopis El Croquis pátou monografii o práci ateliéru Tham & Videgård. V témže roce tento ateliér, jako jediný zástupce ze severských zemí, vystavoval na bienále architektury na výstavě ‘Make New History 2017’ v Chicagu.
Pro svoji první prezentaci v České republice architekti připravili zcela nový výstavní projekt představující tvorbu z posledního období, kde se zaměřují především na důležitost  „detailu“ v současné architektuře.
Sami tuto výstavu komentují slovy: „Architektura je o budoucnosti. Budova zůstává na místě celá staletí, takže nejde jen o současnost, ale je to také forma pokračování historie směrem do budoucnosti. Z tohoto pohledu jsou veškeré běžné okolnosti ovlivňující koncepci nové budovy nebo nového městského prostředí jen podružné ve srovnání s dopadem a kvalitou stavby, tedy s jejími vlivy na životní prostředí, její architektonickou integritou a funkcí, její schopností vyjadřovat myšlení a ideály společnosti. A konečný výsledek je to jediné, co se počítá. Z této perspektivy se výstava snaží zprostředkovat diskusi, ke které se neustále vracíme při každodenní práci v našem ateliéru; v této diskuzi hledáme primární vlastnosti budovy a zkoumáme, jak výtvarná stránka a detaily budovu ovlivňují“.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články