Náš příběharchiweb.cz je internetový portál do světa moderní architektury. Každý den přináší informace o všem důležitém, co se v oblasti domácí a světové architektury odehrává.
Prostor portálu není nijak limitován, proto je zde místo pro komplexní informace o architektonickém dění i mimo tradiční centra. Architektům a stavitelům nabízí možnost prezentace svých prací a produktů.
archiweb.cz je přístupný kdykoli, kdekoli a bezplatně všem internetovým čtenářům.
Díky své anglické verzi tvoří výchozí bod k poznání současné české architektury i pro zahraniční návštěvníky a tím jeho význam přesáhl lokální měřítka.
archiweb.cz je místem pro setkávání a konfrontaci. Návštěvníkům nabízí formou rozsáhlé a přehledné encyklopedie možnost přímého srovnání současné české a světové architektury. Zároveň nabízí místo pro komentáře a diskusi. Stal se tak oblíbeným a u nás nenahraditelným zdrojem informací a inspirace pro architekty, stavitele či studenty. Čím dál více jej také objevují čtenáři z řad laické veřejnosti, pro které se stává výchozím a mnohdy i rozhodujícím zdrojem informací při svých investičních záměrech.

archiweb.cz byl Státní technickou knihovnou vybrán jako volně přístupný elektronický online zdroj do Portálu STM. Portál STM mapuje české a zahraniční informační zdroje z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny. Nabízí odkazy na vybraná databázová centra a zprostředkovatelské informační služby, na odborné zdroje, jakými jsou šedá literatura, patenty a normy.

Kontakt: Archiweb, s.r.o.
Vídeňská 23
639 00 Brno
tel. (+420) 548 212 199

kancelář Praha
Závěrka 3
169 00 Praha 6 - Břevnov | mapa
tel. (+420) 774 172 283

redakce: redakce@archiweb.cz
inzerce: inzerce@archiweb.cz
katalog: katalog@archiweb.cz


archiweb.cz tým:

Jan Kratochvíl
šéfredaktor, vydavatel
mail

Petr Šmídek
redaktor

mail

Kateřina Lopatová
redaktorka

mail

Zuzana Lebedová
inzerce

mail

Redakční okruh:

Petr Hampl - fotograf
Mgr. Ondřej Zloský - webmaster
Lukáš Beran
Iva Boulaz
Radek Brunecký
Evžen Dub
Ester Havlová
Jiří Horský
Rostislav Koryčánek
doc. Zdeňka Lhotáková
Daniel Němeček
Sofie Othmanová
Jakub Potůček
Jaromír Sedlák
Barbora Sládečková
Ondřej Stehlík
Martin Strakoš
Markéta Svobodová
Martina Svobodová
Míša Šuleřová
Jana Tichá
prof. Jiří Vaverka
Iveta Veberová
Jana Vencálková
Barbara Zavarská
Ladislav Zikmund

vydavatel:
Archiweb, s.r.o.
sídlo: Vídeňská 23, 639 00 Brno
IČ 274 37 337
DIČ CZ27437337

bankovní spojení: Komerční banka, Nám. Svobody 21, 631 31 Brno
číslo účtu: 35-6715560287 / 0100

ISSN: 1801-3902