Administrativní centrum Prosek Point

Administrativní centrum Prosek Point
Adresa: Vysočanská, Prosek, Praha, Česká republika
Investor:J & T REAL ESTATE a.s.
Projekt:2004
Realizace:2009
Užitná plocha:29714 m2
Zastavěná plocha:3609 m2


Kompoziční a prostorové podmínky    
Hlavní zásadou celkového řešení bylo navrhnout na dosud nezastavěných plochách skutečně městskou strukturu zastavění. To znamená, že navrhované hmoty objektů jsou řešeny jako prostorové městotvorné prvky, které se svou novou hustší strukturou zastavění prolnou se stávající řídkou „sídlištní architekturou“.
Jedná se o mimořádnou příležitost navrhnout kompaktní jasně definovanou zástavbu, která svým kompozičním charakterem podpoří důležitost tohoto prostoru.

Architektonické řešení objektů
Nové administrativní centrum s názvem Prosek Point vyroste v Praze 9 – Proseku na křižovatce ulic Prosecká a Vysočanská.
Administrativní centrum je tvořeno třemi osmipodlažními budovami. Všechny tři objekty jsou konstrukčně i objemově zcela shodné. Mezi jednotlivými objekty jsou navrženy pobytové prostory (piazetty), z nichž jsou řešeny vstupy do jednotlivých objektů a které opticky i provozně propojují prostor ulice Prosecké a parkově upravené plochy v jihovýchodní části řešeného pozemku.
Funkční náplň objektů je definována jako čistě administrativní s komerčními plochami v 1.np. Parkování je situováno do dvou suterénních podlaží. V podzemní části se odehrává i skladové a zásobovací zázemí kuchyně a komerčních ploch, nacházejících se v 1.np. Vjezd do podzemních garáží je zajištěn rampou z nově navrhované paralelní komunikace s Proseckou.Současně jsou v projektu navržena venkovní parkovací stání.
Nezastavitelné části pozemku jsou parkově komponovány. Přístup z parteru objektu do zahrady je v jihovýchodní části po široké rampě, zastřešující vjezdy do garáží a zásobovací rampy. Charakterem odlišný prostor od rozlehlých parkových ploch Proseckého sídliště poskytne tato veřejnosti přístupná zahrada novou městskou kvalitu. Severní část navazuje na stávající zelené plochy.
Důležitým prvkem pro život daného místa je budovaná stanice metra Prosek II., což přispívá k oživení a zatraktivnění přímo řešeného kvadrantu křižovatky a následně navrhovaného objektu.
Kancelářská podlaží (2.np – 8.np) umožňují flexibilní členění a různé velikosti  pronajímatelných kancelářských sekcí.
Fasády  všech tří objektů jsou tvořeny nepravidelně dělenými horizontálními pásovými okny s venkovními žaluziemi. Pevná část bude tvořena obkladem na bázi sklocementových fasádních desek. Všechny objekty budou shodné, liší se pouze v úhlu naklonění čelních fasád a barevným provedením.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonický atelier KAAMA THÉR architektonický ateliér