RD Jekyll a Hyde

RD Jekyll a Hyde
Stávající objekt rekonstruované budovy se nachází v „blokové“ zástavbě rodinných domů v městské části Újezd-Plzeň. Pozemek je v nárožní poloze, na křižovatce dvou ulic. Jedna je hlavní s přilehlou autobusovou zastávkou. Hlavním problémem bylo vyřešit oddělení rušné komunikace a zahrady, tiché-intimní zeleně a strohé ulice plné tvrdých povrchů.
Stávající objekt byl očištěn od dvou přístaveb ve špatném technickém stavu a dostavěn novou. Ta splňuje požadavky majitelů na pohyb osob v 1.NP, 2.NP - podkroví je řešeno jako rezerva.
Dům hmotově graduje od křížení ulic až po stávající rekonstruovaný dům. Kompozice se jakoby rozpouští směrem k nárožní poloze ulic. Stávající část je ponechána v její archetypální podobě a v kontrastu k ní je přisazena struktura kvádrů s různými funkčními náplněmi.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od projectstudio8