Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově

Vyhlašovatel
Statutární město Přerov

Místo konání
P, P

Termín vyhlášení
14.7.2017

Termín odevzdání
út 07.11.2017 14:00

Termín výsledků
23.11.2017

Odkaz
www.prerov.eu ...
SoutěžeVložil
Honza Horký
Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu za účelem nalezení městotvorného řešení bloku kolem tzv.“průpichu“, jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova a Kojetínská v Přerově. To je představováno obytným a průmyslovým brownfieldem, areálem pivovaru a další obytnou zástavbou. Celý blok zahrnuje cca 16 ha, což je jistý nepoměr vůči měřítku města Přerova. Připravovaná dopravní stavba čtyřproudé, směrově oddělené komunikace v šíři od 15 do 18 m, tzv. „průpichu“ území otevře a zpřístupní i z jiných směrů.
0 komentářů
přidat komentář