Dům Žďár

Dům Žďár
Project:2012-13
Completion:2013-15
Built Up Area:300 m2


Spolupráce na interiéru: Ing. arch. Dana Raková
Stavební část: Ing. Jiří Železný

Jednopodlažní rodinný dům s podsklepením. Pasivní dřevostavba s difuzně otevřenou konstrukcí. Zateplení pomocí dřevovlákna. Fasáda z desek Equitone. Prostorová bohatost s ložnicemi orientovanými do zahrady.
Zadání domu mělo bohatý program, kde již bývá tendence k roztříštěným hmotám. Naše teze byla vytvořit co nejkompaktnější objem z exteriéru, který je vnitřně diferencovaný a bohatý. Hlavní téma interiéru byla práce se střídajícím se měřítkem, stlačením a uvolněním. Dynamika prostoru umocněná použitím syntaxe 90x90x80x100 vychází z pootočení zahradní stěny dle pohybu slunce. Pro přesnou pozici bylo použito optimalizace pomocí genetického algoritmu.
Dům je jednopodlažní, krytý dvěmi pultovými střechami. Je organizován do klidové a společenské části. Směrem do ulice je vložen blok obslužných prostor: garáž, dílna, sklady. Vstupní hala vede do společenské části tvořené obývacím pokojem, jídelnou a kuchyní. Na střední část navazuje klidový blok rodičů tvořený koupelnou, šatnou a ložnicí. Dětské pokoje jsou v jihozápadní části domu orientované do zahrady. Dům je částečně podsklepen. V podzemí se nachází skladovací místnosti a technologická část domu. V převýšené pultové části střechy je umístěna galerie s knihovnou přístupná ze společenského prostoru točitým schodištěm. Střecha směrem do zahrady je přetažena a vytváří exterierový prostor pro pobyt. Celková zastavěná plocha cca 300 m².
Důležité střídání měřítek prostorů začíná v hale, kde je oproti závětří mírné uvolnění podpořené segmentovým trojúhelníkovým světlíkem. Vstup do obytné části začíná stlačením pod galerií a okamžitým uvolněním vstoupením do obytného prostoru. Jídelna  pak graduje převýšením 6 m v hřebeni. Hladkost přechodu obytného prostoru do jídelny je artikulována zaobleným rohem. Vzniká tekutost prostoru. Důležitým prvkem byla přístupová část k pokojům, která je prolomena nikami s umístěním lavic a osvětlením individuálních paternů. Provozně prostor umožňuje semiprivátní setkávání uživatelů. Galerie je diferencována vložením knihovny, vrchní část umožňuje výhledy za horizont.
Jižní stěna byla uzavřena s ohledem na budoucí sousedství, což se ukázalo jako správné.
Kompaktní objem je akcentován na severní stěně vytlačením okna jídelny. Vytlačení drží zpět dřevěné prvky hranolů a vytváří tak napětí. Důležitým prvkem byla performace stínů, které vytvářejí sestavu trojúhelníků v sekvenci.
Pro zachování homogenní fasády byly vyloučeny cizí prvky a nutné perforace odvětrání jsou provedeny paterny. Ty byly provedeny CNC přímo na desku.
vaši architekti
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
No nevím...
Abrh
10.02.17 08:45
to Abrh
Whiskey
13.02.17 03:59
show all comments

more buildings from vaši architekti