Kostel u Jákobova žebříku

Sborový dům ČCE

Kostel u Jákobova žebříku
Address: U školské zahrady, Kobylisy, Prague, Czech Republic
Investor:Sbor ČCE
Project:11 | 1995
Realization:5 | 2001


Původní stavba od švýcarského architekta E. Gisela pochází z r.1971. Od počátku objekt zahrnoval bohoslužebné prostory, zařízení pro ubytování hostů a byt faráře. Nový projekt v maximální míře zachovává původní substanci a nedostatky odstraňuje úpravami bez náročných zásahů. Pro potřeby bezbariérového provozu byl vestavěn výtah. Prostor před vstupem do objektu byl vydlážděn a zakryt prosklenou markýzou. Zvonice o výšce 26m je komponována do průhledů přístupových tras. Režná struktura nosného zdiva nástavby z tvárnic TESUZ se uplatňuje v interiéreu, vnější plášť fasády s tepelnou izolací je tvořen vodorovnými dřevěnými lamelami. Na realizaci dosud čeká přístavba křídla v prvním podzemním podlaží, jeho střecha bude součástí kostelní zahrady.

buildings.morebuildingsarch Schaufler - Roskovec s. r. o.