Revitalizace parku Karlova náměstí

Řízení se soutěžním dialogem

Vyhlašovatel
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Termín vyhlášení
15.8.2017

Termín odevzdání
čt 12.10.2017 00:00

Odkaz
www.iprpraha.cz ...
SoutěžeVložil
Kateřina Glacnerová
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) vyhlásil tzv. řízení se soutěžním dialogem na revitalizaci parku Karlova náměstí. Jde o interaktivní spolupráci města s architekty, která mezi všemi zúčastněnými zajistí průběžnou dohodu na podobě návrhu. 
Výhodou soutěžního dialogu je zejména to, že jsou všichni aktéři součástí vývoje návrhu již od samého začátku. To by mělo zamezit neshodám mezi jednotlivými institucemi a umožnit tak potřebnou revitalizaci parku.
Do soutěžního dialogu se mohou hlásit i architektonické týmy ze zahraničí. Do 12. 10. 2017 mají týmy možnost přihlásit se. Odborná komise na základě dosavadní práce vybere pět uchazečů. Ti se potom budou scházet s dalšími zainteresovanými stranami, mezi něž patří například MČ Praha 2, Národní památkový ústav nebo Všeobecná fakultní nemocnice. Konání prvního workshopu, na kterém se bude upřesňovat zadání, se odhaduje na leden 2018. 
0 komentářů
přidat komentář