BMW Welt

BMW Welt
Spoluautor: Tom Wiscombe
Adresa: Am Olympiapark 1, Mnichov, Německo
Investor:BMW AG
Soutěž:2001
Projekt:11.2001
Realizace:08.2003 - 10.2007
Náklady:100 000 000 Euro
Užitná plocha:73000 m2
Plocha pozemku:25000 m2
Obestavěný prostor:531000 m3


"Die Welt is alles, was der Fall ist."

Lidé pracující v automobilovém průmyslu se čím dál intenzivněji zabývají novými způsoby prodeje svých výrobků. Prim v tomto oboru hrají firmy z Německa, kde auto není, tak jako v Americe, otázkou přežití, ale spíš fetiše. Tento trend jde napříč kategoriemi od malých úsporných aut do města až po drahé modely hodící se svým výkonem spíš na závodní okruh. Automobilky se snaží vybudovat u nových zákazníků citovou vazbu, aby si ho k sobě už navždy připoutaly. Množství variant a doplňků umožňuje, aby jste nabyli dojem zdánlivé jedinečnosti vašeho vozu. Někdy se dokonce můžete přímo zúčastnit “továrního porodu“ vašeho miláčka. Samotný proces předání automobilu se pak někdy může podobat až náboženskému obřadu.
Zrak marketingových stratégů padl již také na architekturu. Uvědomují si totiž, že si tímto krokem podstatně rozšiřují okruh lidí, kteří se budou o nových počinech automobilky dozvídat. Typologie staveb prošla v posledních letech mnoha změnami. Společným jmenovatelem kromě “shopping“ bylo také slůvko “fun“. Nejinak je tomu u autosalonů. Koupě vozu pro většinu lidí představuje nemalé výdaje. Ve futuristické stavbě, kterou navíc znáte z lifestylových magazínů, a za plné estrády se lidé zbavují peněz snáze než v plechové boudě někde na poli za městem. Zákazníci za své peníze očekávají víc než jen auto.
Na počátku roku 2002 proběhla v berlínské galerii Aedes East výstava dokumentující průběh soutěže na nové zákaznické centrum automobilové společnosti BMW. Soutěžní komise pod vedením Petera Kulky v prvním kole anonymně vybrala z 275 uchazečů 27 architektonických kanceláří. Do další fáze postoupilo osm projektů, z nichž první místo získal Sauerbruch Hutton a Coop Himmelb(l)au. Obě kanceláře dostaly ještě před finálním rozhodnutím v prosinci 2001 možnost svoje projekty dopracovat. Místo pilování vizualizací vsadili Prix se Swiczinskym na obří model a zvítězili. Při listování obsáhlým katalogem, který výstavu doprovázel, bylo zajímavé sledovat, jak se vítězný návrh v průběhu soutěže měnil. Idea i forma zůstávala pořád stejná, jeho program se však postupně přesouval z nebeských výšin více na zem. Původně byly veškeré funkce umístěny v mraku, pod nímž se dalo volně projít do přilehlého parku. V druhém kole už byl prostor pod mrakem opláštěn a v konečném výsledku slouží obří ocelová konstrukce už jen jako dynamicky zvlněná hmota zastřešující komerční náplň pod ním. Slova Wolfa Prixe však stále znějí poeticky: střecha dostatečně velká na to, aby zakryla náměstí svatého Marka v Benátkách má svojí spodní zvlněnou částí připomínat plátěné baldachýny stínící tradiční bazary ve městech na Středním Východu.
BMW nebere architekturu jako otázku módní vlny, ale jako součást firemní kultury. V době probíhající letní olympiády v Mnichově 1972 se tak už mohli její návštěvníci kochat pohledem na nové sídlo automobilky, které vzniklo podle návrhu vídeňského profesora Karla Schwanzera. Stometrový čtyřválec administrativní budovy se spolu s mísovitým muzeem stal na tři dekády symbolem této bavorské bavorské značky. 17.října 2007 byla štafeta předána nové stavbě, která se bez přetvářky snaží být novou ikonou.
Wolf D. Prix, který byl ve Vídni Schwanzerovým studentem, však cítil při navrhování důležitost BMW Tower a udělal tak do svého 'mraku' hluboký zářez, aby bylo možné pociťovat přítomnost 'čtyřválce', přestože se budete nacházet hluboko uvnitř nové futuristické stavby.
V novém BMW Welt plánují předat denně 250 vozů (40 za hodinu, jedno za 90 sekund). Z procesu předání auta se stává stylizovaný individuální zážitek, na který nemá zákazník nikdy zapomenout a současně ho již navždy připoutat ke značce. Za tento obřad jsou lidé kupodivu navíc ochotní zaplatit nemalou částku 457 Euro, což je o polovinu více, než kdyby vám přivezli auto až před dům.
Celá 180 metrů dlouhá výstavní hala působí, jakoby vyvěrala ze vzdušného víru v jediném bodě. Ve skutečnosti však rozvířenou konstrukce dvojitého kužele - dnes již neodmyslitelná součást většiny projektů Coop Himmelb(l)au - a následně celou 3000 tun těžkou mostovou konstrukci však podepírá dalších 11 zužujících se betonových pilířů. Více ať o stavbě řeknou samotní autoři:

Prostorový a funkční návrh
Zvláštní důraz byl kladen na volné výhledy, vizuální interakci mezi různými částmi uvnitř BMW Welt jako i s blízkým okolím stavby. Průhledná skleněná fasáda umožňuje z vnitřku výhledy na okolní krajinu Olympiaparku. Budova 'čtyřválce', navržená Karlem Schwanzerem jako ředitelství BMW Group, je poctěna zvláštním gestem: klínovým zářezem do hmoty střechy. Touto mezerou lze v určitých místech při procesu předávání automobilu zahlédnout z vnitřku BMW Welt celou výškovou stavbu.
V srdci BMW Welt je doručování vozidel, který tvoří prostorové jádro i funkční páteř stavby. Procesy spojené s touto náplní se rozprostírají na skoro všech úrovních. Nová auta jsou umyta, projdou dílnami mechaniků, finální kontrolou laku, konečným čištěním a uschovají se na jeden den v automatické skladovací jednotce s kapacitou 250 aut. Tato suma odpovídá maximálnímu dennímu objemu vyexpedovaných vozů. Průběh dokončování před dodávkou je však očím zákazníků a návštěvníků ukryt v podzemní části. Vozidla jsou pak prosklenými výtahy přepravena do skutečného doručovacího podlaží nazvaného Premiéra, které je centrem BMW Welt dobře viditelným ze všech ostatních oblastí. Tato část je také známá jako 'Marina', poněvadž jsou zde vozidla předávány na otáčející se plošině, odkud pak mohou po velkoryse navržené pampě vyjet ze stavby ven.
Třebaže je BMW Welt koncipován jako veřejná stavba, tak jsou jeho určité části vyhrazeny pouze těm, kteří si přišli vyzvednou nové vozidlo. Zákazníci se mohou u některého z hlavních vstupů do BMW Welt nahlásit do hotelu a v dvoupatrové Lounge, která je zapuštěna do střechy, si dopřát zdejší luxus. Lounge je fakticky zavěšena na doručovací zónou a podpírá ji jen servisní jádro a jeden sloup.
V Lounge se také postarají o nezbytné formality spojené s předáváním vozu, hlavně se zde však nabízí společný prostor, kde se mohou hosté, kteří sem přijeli z daleka, uvolnit a odpočinout. Zákazník pak v doprovodu obsluhy sestoupí po zvolna klesajícím schodišti z Lounge do Mariny, které je samotným místem předání vozu. Tento průběh splynutí vnitřního a vnějšího prostoru a nebo oddálení procesu oddělení se dostává na hmatatelnou funkční úrovni. Další klíčovou funkci BMW Welt představuje Fórum. Tato v severním křídle umístěná část stavby se zakládá na vizuální a prostorové integrace společně s nejvyšším mírou funkční nezávislosti. Centrum Fóra tvoří sál pro 800 osob. Sál může být díky variabilnosti hydraulických podlahových plošin využit pro různé událostí od každoroční finanční tiskové konference BMW AG až po klasické divadelní hry. Zásuvná vrata, která mohou být přes celou šířku jeviště zapuštěny do podlahy, mohou propojit Fórum s Halou a vytvořit nový prostor pro velké události.
Auditorium bylo navrženo jako 'prostor v prostoru', což z akustického hlediska znamená, že když je výsuvná brána uzavřena, tak ze sálu do haly nemůže proniknout žádný zvuk a naopak. Toto řešení umožnilo funkční nezávislost na událostech, které se zároveň odehrávají v hale a přiléhající konferenční části. Fórum dotváří plně vybavená konferenční zóna, který je přes 20 metrů vykonzolována z hmoty Fóra a výrazně dominuje severní fasádě. Konferenční místnosti lze díky posuvným dělícím stěnám přizpůsobit k mnoha různým situacím. Nadzemní část Fóra je pouhou špičkou ledovce. Ve spodních podlažích Fóra je příjezd pro zásobování nákladními automobily, kuchyně cateringu, šatny pro umělce a překladatelské místnosti jako i skladovací a servisní prostory, které dohromady zabírají dvakrát tolik místa jako celá hlavní část.
Jihozápadní věž směřující k Olympiapark představuje multifunkční zónu v tom nejúplnějším smyslu. Podobně jako Fórum nabízí uzavřené místnosti s výhledem do Haly a Olympiaparku a také vnější i vnitřní lávky a terasy.
Kromě dvou hlavních restaurací nabízí také výstavní a obchodní plochy, kancelářské prostory až pro 200 zaměstnanců a centrum dětí a mládeže (Junior Campus). Stejně jako Fórum vyžaduje i tato část do široka rozvětvené provozní zázemí v podzemních patrech stavby. Všechny zásobovací a odpadové systémy se nacházejí v určeném nákladovém dvoře, který doplňují skladovací oblasti, šatny a místnosti pro personál.
Zvláštní pozornost byla věnována vytváření podzemní sítě složené z mnoha různých struktur. Ze všech restauračních jednotek je tudy možné poskytnou po celé budově kompletní zásobování a catering. Čtyřpodlažní podzemní základna BMW Welt nabízí veřejnosti dvě patra k parkování s kapacitou 600 míst. Decentralizovaný přístup do Haly zabezpečuje skupina 16 výtahů. Servisní část BMW Welt zabírá 48000 m², což představuje dvojnásobek ploch umístěných nad zemí, které včetně všech pomocných místností tvoří kolem 28000 m².
Dvojitý kužel není ve své multifunkčnosti o nic méně působivý než dosud popisovaná hlavní část konstrukce. Rovněž se jedná o prostor přizpůsobený ke konání různých událostí. Rozprostírá se přes několik podlaží a o jeho provoz se stará kompletní servisní zázemí. Obsahuje jeviště s vlastním cateringem, otáčivými plošinami a infrastrukturou pro události jako koncerty, výstavy a další show. Dvojkužel rovněž umožňuje vystavování továrních vozidel. Všechny tyto konstrukce nabývají formy pochůzích soch usazených v městské krajině, která je zaklenuta zdánlivě vznášející se střechou pramenící z dvojitého kužele a dále pak svým zakřivením odděluje rozlehlý prostor do různorodých podoblastí.
Uvnitř BMW Welt jsou všechny veřejně přístupné oblasti jako Fórum, Věž a Dvojkužel vzájemně propojeny lehkou mostní konstrukcí. Z důvodu vyloučení sloupů byl most zavěšen ke stropu. V určitých místech panoramatického výhledu se most vyboulí a vybídne hosty k zastávce a pokochání se výjevem.
Funkční i formální koncept mostu je pak prodloužen ven přes Lerchenauerstrasse do dalšího areálu BMW umístěného na protější straně ulice (administrativní sídlo a muzeum) takže cesta není křížena automobilovou dopravou proudící pod ní.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
super
jurajkacenka
07.12.08 01:34
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Coop Himmelb(l)au